Firmos
 

Apie mus

 

Uždaroji akcinė bendrovė „KOPRANAS“ įsteigta 2005 m. kovo 08  dieną. Nuo
įregistravimo dienos įmonė yra juridinis asmuo, turi ir komercinį ūkinį,
ir teisinį savarankiškumą.

 

Bendrovės vadovas – Valdas Pranckūnas.

  UAB „KOPRANAS“ dirba aukštos kvalifikacijos, turintys didelę patirtį
specialistai. Nuolatinis jų siekis tobulėti, įsisavinant modernias ir
efektyvias technologijas, leidžia sėkmingai atlikti pavienes paslaugas
bei įgyvendinti sudėtingus projektus.


2011 m. gruodžio 20 d. protokolu Nr. IA-206 Bendrovė atestuota LR Aplinkos
ministerijos atestatu Nr. 6751. (Suteikiama teisė atlikti statinio dalies
projektavimą ir statinio statybą).
Statinio kategorijos : ypatingi statiniai.

2005 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr.1917, bendrovei išduotas Valstybinės
energetikos inspekcijos prie Ūkio miniserijos atestatas, suteikiantis
teisę eksploatuoti elektros įrenginius:
Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai, išskyrus oro
lininjas ir įrenginių bandymus paaukštinta įtampa.
Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.
Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

2006 m. gruodžio 18 d. Nr. 0099 bendrovei išduota Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento prie LR Vidaus reiaklų ministerijos licencija,
gaminti priešgaisrinę įrangą ir atlikti jos techninę priežiūrą:
Techniškai prižiūrėti automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės
signalizacijos sistemų (GAGSS) įrenginius. 


2005 m. lapkričio 22 d. AVG valdybos posėdžio sprendimu, protokolo Nr. 29,
bednrove įstojo į ASOCIACIJOS "APSAUGOS VERSLO GRUPĖ" narystę.